Now showing items 1-2 of 1

    analysis, airport, capacity, subsystem, terminal, runway system, slot, flight movements, number of passengers, scenario (1)
    analýza, letiště, kapacita, subsystém, terminál, dráhový systém, slot, pohyby letadel, počet cestujících, scénář (1)