Now showing items 1-1 of 1

  • Efektivita využití volacích značek v letecké dopravě 

   Author: Juraj Kresáč; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Burjánková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cieľom diplomovej práce "Efektivita využití volacích značek v letecké dopravě" je analyzovať súčasný spôsob použitia volacích značiek v komerčnej leteckej doprave, preskúmať časový interval potrebný na ich prenos a objem ...