Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby detekce pozice letadel na vyčkávacích místech RWY 

   Author: Petr Had; Supervisor: Líkař Petr; Opponent: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a popis metod, kterými lze detekovat pozice letadel v případě, kdy posádka neobdrží povolení k nájezdu na dráhu již v průběhu pojíždění a musí tedy zastavit na vyčkávacím místě dráhy a ...