Now showing items 1-2 of 2

  • Instruktorská příručka leteckého simulátoru Airbus A320 

   Author: Adam Čevela; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Plos Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem této bakalářské je studenty seznámit s obsluhou instruktorské stanice simulátoru Airbus A320 na základě srozumitelné příručky, která bude součástí stanice. Konkrétně, nastavit jednotlivé scénáře a poruchy letounu, ...
  • Návrh simulátoru pro provozní dispečink letecké společnosti 

   Author: Michal Tvrzník; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce vytváří ucelený obraz na návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy. Simulátor je popsán jak po stránce hardwarových, tak softwarových požadavků. Hlavní část práce je věnována vytvoření provozních ...