Now showing items 1-1 of 1

    • Nedestruktivní zkoušky primární konstrukce letounu pomocí Bond Testeru 

      Author: Hergessel Jiří; Supervisor: Průcha Petr; Opponent: Řehák Michal
      Cílem práce bylo vytvořit laboratorní testové úlohy pro výuku v laboratoři nedestruktivních zkoušek na ČVUT v Praze Fakultě dopravní a ověření vlastností přístroje Zetec S-21R při nedestruktivní zkoušce primární konstrukce ...