Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj kapacity letiska Milana Rastislava Štefánika 

   Author: Krywultová Janka; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Haničinec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-26)
   Tato práce řeší otázku letiště Milana Rastislava Štefánika v Bratislavě. Cílem práce je poskytnout komplexní studii o situaci na letišti a navrhnout možný budoucí rozvoj. Práce se zaměřovala zejména na využitelnou kapacitu ...