Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika bezpečnostních procesů při letecké přepravě pošty 

   Author: Kateřina Matasová; Supervisor: Sýkora Viktor; Opponent: Vokáč Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem diplomové pr áce Bezpečnostní problematika při přepravě letecké pošty je popis současné situace přepravy pošty a bezpečnostních procesů s ní spojenych, identifikace rizik ovliv ˇ nuj´c´ch bezpeˇcnost mezin´arodn´ ...