Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt veřejného heliportu v Praze 

   Author: Matějka Lukáš; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Slavík Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předkládaná práce se zabývá projektem veřejného heliportu na území Prahy, který by měl umožnit nejlepší letecké spojení s centrem města. Při zpracování této studie byly zohledněny veškeré předpisové požadavky, stanovené ...