Now showing items 1-1 of 1

  • Příjem ADS-B zpráv prostřednictvím satelitů 

   Author: Brabec Lukáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem Bakalářské práce „Příjem ADS-B zpráv prostřednictvím satelitů“ je Využití satelitů pro příjem ADS-B zpráv, přehled současných projektů a řešení, model pro výpočet pravděpodobnosti kolize signálů a analýza vztahů ...