Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nízkonákladového MLAT systému 

   Author: Zach Martin; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat hardware potřebný k fungování multilateračního sytému, vybrat nejlepší vhodná zařízení a následně navrhnout kompletní architekturu MLAT systému. Druhotnými cíli jsou: experimentální ...