Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro výpočet výkonnostních charakteristik letounů General Aviation 

   Author: Zbyšek Petřík; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Lukeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním kompletního řešení multiplatformní aplikace, pro výpočet výkonnostních charakteristik letounů všeobecného letectví používaných během leteckého výcviku. Bakalářská ...
  • Experimentální ověření příčinnosti přiblížení při iluzi černé díry 

   Author: Zbyšek Petřík; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hořínka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Vizuální iluze v letectví mohou být velmi časté a nebezpečné. Mohou způsobit prostorovou dezorientaci a v krajních případech tak může let skončit katastrofou. Metodika vypracování teoretické části spočívala ve vytvoření ...