Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace MLAT metody nad sítí low-cost ADS-B přijímačů 

   Author: Umlauf Lukáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vytvoření nízkonákladového MLAT systému. Cílem této práce bylo vytvořit modul, který umožní příjem a zpracování dat z různých přijímačů a následné spočítání polohy cíle. Pouze za ...
  • Optimalizace letových tratí 

   Author: Umlauf Lukáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)