Now showing items 1-1 of 1

  • Kvantifikace psychofyziologického stavu u řídících letového provozu 

   Author: Richard Ábela; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Práca riadiaceho letovej prevádzky je považovaná za psychicky náročnú a stresujúcu. Pre úspešné zvládnutie výberového konania na túto profesiu je potrebné absolvovať psychologicko-kognitívne testy, ktoré skúmajú okrem iného ...