Now showing items 1-1 of 1

  • Provozní procedury při přepravě nedoprovázených dětí (UMNR) 

   Author: Tilšar Martin; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Raššiová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Cílem práce je popis služby Nedoprovázené dítě. V teoretické části rozeberu dnes užívané dělení leteckých cestujících s důrazem na děti a popíšu průběh provozu této služby. V praktické části shrnu počty Nedoprovázených ...