Now showing items 1-1 of 1

  • Vlivy na životnost lopatek turbohřídelového motoru 

   Author: Kučera Lukáš; Supervisor: Pavlas Jiří; Opponent: Odstrčil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Práce pojednává o negativních vlivech snižujících životnost rotorových lopatek turbíny turbohřídelového motoru TV3-117. V úvodu práce je popsána funkce tohoto motoru a jeho životního cyklu. Následuje popis čerpání životnosti ...