Now showing items 1-1 of 1

  • Přenos internetu na palubu letadla 

   Author: Nechoďdomová Eva; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Diplomová práce je zaměřena na popis příjmu internetu na palubu letadla. Cílem je porovnat typy, jak je možné signál do letadla dostat, z finančního hlediska. V práci je popsán legislativní systém týkající se telekomunikací, ...