Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv organizačního faktoru při přípravě soutěží v bezmotorovém létání 

   Author: Lilgová Alexandra; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Machula Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Predmetom tejto práce je identifikácia a systematizácia nebezpečenstiev a z nich plynúcich rizík spôsobených vplyvom organizačného faktoru na súťažiach v bezmotorovom lietaní. Cieľom je potom navrhnúť preventívne opatrenia ...