Now showing items 1-13 of 13

  • Analýza narušení vzdušných prostorů bezpilotními prostředky 

   Author: Milerová Eva; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Téma bezpilotních systémů je dnešní době velmi aktuální. Práce seznamuje čtenáře s touto problematikou a zároveň poukazuje na fakt, že bezpilotní prostředky nám mohou skvěle sloužit, ale pokud nejsou dodržována pravidla ...
  • Analýza spolehlivosti failsafe systému bezpilotního letadla 

   Author: Adam Kleczatský; Supervisor: Hulínská Šárka; Opponent: Plaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Diplomová práce pomocí praktického experimentu ověřuje spolehlivost systému failsafe bezpilotního letadla na základě změřených dat a jejich vyhodnocení. V rámci praktické části hodnotí měřené parametry, které jsou svou ...
  • Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží 

   Author: Jan Stádník; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží“ je analýza současného stavu problematiky bezpilotních systémů. Teoretickou část práce tvoří přiblížení současných konceptů využívaní ...
  • Bezpilotní prostředky používané pro pátrání a záchranu 

   Author: Erbs Dominik; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tema diplomove prace "Bezpilotni prostredky pouzivane pro patrani a zachranu" jsem si nevybral nahodou. O bezpilotni prumysl se jiz nekolik let dukladne zajimam a osobne provozuji bezpilotni letadlo pro letecke prace. V ...
  • GNSS rušení 

   Author: Vlček Tomáš; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "GNSS rušení" je charakterizovat současné GNSS systémy, popsat metody rušení signálů těchto systémů a uvést několik příkladů rušení, ke kterým v minulosti došlo. Cílem je tyto problémy pochopit ...
  • Manévrovatelnost vrtulníků a jejich navigace na trasách IFR 

   Author: Komínek Tomáš; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Manévrovatelnost vrtulníků a jejich navigace po trasách IFR" je popsat princip letu, manévrovatelnost, navigaci a provoz vrtulníků mimo jiné i u Letecké záchranné služby. Dále se text věnuje ...
  • Modelování únavy v letecké dopravě 

   Author: Hulínská Šárka; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Hezký Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   Cílem této práce je představit problematiku biomatematického modelování a pokusit se ji začlenit do stávajících podmínek FRMS. Svou prací poskytuji materiál, který analyzuje struktury modelů, jejich využitelnost, porovnání ...
  • Návrh obrany proti vniknutí bezpilotních prostředků na letiště Praha - Kbely 

   Author: Bačová Adéla; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce " Návrh obrany proti vniknutí bezpilotních prostředků na letiště Praha - Kbely" je popsat rizika způsobená provozem bezpilotních prostředků a analyzovat způsoby detekce a eliminace dronů a následně ...
  • Ochrana perimetru věznice za pomoci bezpilotních prostředků 

   Author: Rosecký Tomáš; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce "Ochrana perimetru věznice za pomoci bezpilotních prostředků" je analyzovat současný stav ochrany perimetru a následně navrhnout koncept ochrany perimetru věznice pomocí bezpilotních letadel. ...
  • Osobní přeprava bezpilotními letadly a její integrace do vzdušného prostoru ČR 

   Author: Mikuláš Keller; Supervisor: Hulínská Šárka; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou technologie bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a legislativních překážek a postupů, které bude potřeba překonat pro úspěšné spuštění této technologie. Dále pomocí dotazníku ...
  • Řízení rizik únavy v letecké dopravě 

   Author: Hulínská Šárka; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Tlustý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích 

   Author: Krejbich Jakub; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem bakalářské práce "Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích" je analyzovat podmínky bezpečné integrace provozu a na základě znalosti současné legislativy a provozních omezení navrhnout ...
  • Studie bezpečnosti v ATM 

   Author: Martincová Kateřina; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Studie bezpečnosti v ATM" je navrhnout šest zjednodušených kroků vycházejících z metodiky posouzení bezpečnosti (SAM, Safety Assessment Methodology) pro zhodnocení bezpečnosti zavedení nového ...