Now showing items 1-2 of 2

  • Prvky na letišti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

   Author: Hrubešová Kateřina; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Přístup pro zrakově postižené osoby na mezinárodním letišti 

   Author: Hrubešová Kateřina; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Hauerová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Práce je zaměřena na bezbariérový a bezpečný pohyb nevidomých a zrakově postižených osob po letištním přednádraží. Definuje, analyzuje a navrhuje úpravy jednotlivých stavebních, akustických a kontrastních prvků společně s ...