Now showing items 1-1 of 1

  • Vztah meteorologických procesů a kondenzačních stop 

   Author: Hrubčo Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Klekner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Práca sa zaoberá popisom meteorologických podmienok, ktoré vplývajú na formovanie, životnosť a morfológiu kondenzačných stôp. Obsahuje základné znalosti z meteorológie potrebné k porozumeniu problematiky. Popisuje vplyv ...