Now showing items 1-2 of 2

  • Vývoj kapacity letiska Milana Rastislava Štefánika 

   Author: Krywultová Janka; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Haničinec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-26)
   Tato práce řeší otázku letiště Milana Rastislava Štefánika v Bratislavě. Cílem práce je poskytnout komplexní studii o situaci na letišti a navrhnout možný budoucí rozvoj. Práce se zaměřovala zejména na využitelnou kapacitu ...
  • Zimní údržba provozních ploch na letišti České Budějovice 

   Author: Zemánek Tomáš; Supervisor: Červinka Michal; Opponent: Haničinec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Zimní údržba provozních ploch na letišti České Budějovice" je popsání postupů při zimní údržbě a předpisů, které se touto problematikou zabývají nebo s ní souvisí, na letišti České Budějovice.