Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh softwarového jádra pro auditní aplikace v civilním letectví 

   Author: Franěk Jan; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Následující práce pojednává o návrhu softwarového auditního jádra, které je primárně určeno pro bezpečnostní audity v letectví, ale bude použitelné i v jiných oborech. Za jádro je považována část auditní aplikace přímo ...