Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh optimalizace systému EFSS na stanovišti TWR Ruzyně 

   Author: Fousek Jan; Supervisor: Šála Jiří; Opponent: Adam Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav systému EFSS na stanovišti TWR Ruzyně a navrhnout optimalizaci tohoto systému. V teoretické části této práce je detailně popsán systém elektronických stripů na stanovišti ...
  • Systém výcviku řídících letového provozu 

   Author: Fousek Jan; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vizualizace předpisu ICAO Doc 4444 pro výukové účely 

   Author: Machuta Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Fousek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Výsledkem předložené diplomové práce je soubor výukových animací, které popisují formou praktických ukázek s vhodně podanou teorií část postupů pro letové navigační služby z předpisu L 4444, a tím přispívají k pochopení ...