Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznání hypoxie na základě subjektivního hodnocení 

   Author: Daniel Hodík; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Platzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Současný stav oblasti rozpoznání hypoxie není dostatečně rozsáhlý ve sféře civilního letectví, a proto tato práce zkoumá efekty hypoxie na subjektivní hodnocení, subjektivní vnímání a identifikaci hypoxického stavu a ...