Now showing items 1-1 of 1

  • Určení modelů ziskovosti regionálních letišť v České republice 

   Author: Alan Ráček; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Červinka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   V této práci je popsaná problematika ziskovosti vybraných regionálních letišť v České republice společně s porovnáním s vybranými zahraničními letišti. K porovnání a analýze letišť byly využity poznatky z finanční analýzy ...