Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh optimalizace systému EFSS na stanovišti TWR Ruzyně 

   Author: Fousek Jan; Supervisor: Šála Jiří; Opponent: Adam Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav systému EFSS na stanovišti TWR Ruzyně a navrhnout optimalizaci tohoto systému. V teoretické části této práce je detailně popsán systém elektronických stripů na stanovišti ...