Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba 3D reprezentace paralelní dráhy na letišti Praha v leteckém simulátoru 

   Author: Adam Leng; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Líkař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Predmetom tejto Bakalárskej práce je vytvoriť virtuálnu 3D reprezentáciu novej paralelnej dráhy na letisku Václava Havla Praha, na vybranej platforme leteckého simulátora. Objasňuje zdôvodnenie tvorby takéhoto modelu, ...