Now showing items 1-1 of 1

  • Závislost spotřeby paliva na poloze těžiště 

   Author: Čechalová Martina; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   V této práci jsem se zaměřila na zkoumání závislosti spotřeby paliva na poloze těžiště. Ke zkoumání závislosti těchto dvou veličin byla použita statistická metoda, konkrétně pak lineární regrese. Ke zpracování dat bylo ...