Now showing items 1-2 of 1

    Public lightning,light source (lamp),luminaire,analysis of current traffic situation,evaluation of current public lightning,choice of problematic places,selection of lightning classes,luminance,illuminance,maintained level of average vertical plane illuminance,DIALux (1)
    Veřejné osvětlení,světelný zdroj,svítidlo,analýza současné dopravní situace,posouzení stávajícího veřejného osvětlení,výběr problematických míst,výběr světelných tříd,jas,osvětlenost,udržovaná průměrná vertikální osvětlenost,DIALux (1)