Now showing items 1-2 of 1

    finite element method, non-linear characteristics, numerical model, boundary conditions, elastic and plastic deformation, containment level, working width, dynamic deflection, stress-strain curve, Workbench, LS-DYNA (1)
    metoda konečných prvků, nelineární vlastnosti, výpočtový model, okrajové podmínky, pružně-plastická deformace, úroveň zadržení, pracovní šířka, dynamický průhyb, pracovní diagram, Workbench, LS-DYNA (1)