Now showing items 1-2 of 1

    instrumented indentation, Vickers hardness, control of measuring equipment, hardness measurement automatization (1)
    instrumentovaná indentace, tvrdost podle Vickerse, řízení laboratorních zařízení, automatizované měření tvrdosti (1)