Now showing items 1-1 of 1

  • Využití laserové vibrometrie při dynamických rázových experimentech 

   Author: Vojtěch Kotek; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Trnka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím laserové Dopplerovy vibrometrie při dynamických experimentech. V práci jde o osvojení si této technologie. Jsou zde prezentovány experimenty, které demonstrují například ...