Now showing items 1-1 of 1

  • Měření vibrací a dynamické odezvy struktur pomocí piezosenzorů a aktuátorů 

   Author: Jaromír Kylar; Supervisor: Falta Jan; Opponent: Macháček Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Předmětem této bakalářské práce je zprovoznění piezoelektrického členu pro měření deformací v konstrukci a jeho aplikace ve vybraných referenčních experimentech. Daný piezoelektrický senzor je dále použit ve vybraných ...