Now showing items 1-2 of 1

    SŽDC, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, traťový dispečer, BOZP, zákoník práce (1)
    SŽDC, safety and health protection during work, railroad dispatcher, OHS, labour code (1)