• Přeprava potravin 

   Autor: Lenártová Petra; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Přeprava potravinářských komodit 

   Autor: Bartík Ondřej; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Dvořáčková Alexandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížení do problematiky přepravy potravin, konkrétně zelené kávy. V úvodu práce řeším možnosti dopravy do České republiky a popisuji přepravní prostředky, vhodné k přepravě zadané potravinářské ...
  • Rizikové jednání mladistvých řidičů v silniční dopravě a preventivní opatření 

   Autor: Jíšová Jana; Vedoucí práce: Šmolíková Jana; Oponent práce: Bauer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem této bakalářské práce "Rizikové jednání mladistvých řidičů v silniční dopravě a preventivní opatření" je blíže analyzovat problematiku mladých řidičů, jejich jednání za volantem a také častou účast ve vážných ...
  • Záření a dopravní prostředky 

   Autor: Bursík David; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Tykal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato bakalářská práce mapuje výskyt kosmického záření, které můžeme přístroji zaznamenat na palubách dopravních letadel. Jejím cílem je zjistit, zdali jsou či nejsou zjištěné hodnoty expozic záření pro cestující a posádku ...
  • Bezpečnost práce v železniční dopravě 

   Autor: Latislav Tomáš; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Bezpečnost práce v železniční dopravě" je bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměstnanců SŽDC, analýza psychické zátěže traťových dispečerů a navržení řešení na snížení nepříznivých vlivů na ...