Recently added

Now showing items 61-80 of 330

  • Prověření účinnosti nízkých protihlukových clon 

   Author: Volf Jiří; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kropelnický Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   V současnosti se hledají v železniční dopravě nové metody protihlukových opatření. Jedním z nejmodernějších pasivních opatření jsou nízké protihlukové clony, jež eliminují valivý hluk. V říjnu roku 2015 bylo metodickým ...
  • Severní obchvat Uherského Hradiště 

   Author: Krajča Petr; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Kolcun Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce řeší návrh severního obchvatu Uherského Hradiště, který bude přeložkou silnice II/497. Ta v současnosti prochází městem a jeho částmi Jarošovem a Mařaticemi. V práci je analyzován stávající stav území včetně ...
  • Vliv otvorů v protihlukových stěnách na akustickou situaci 

   Author: Šiklová Anna; Supervisor: Ládyš Libor; Opponent: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem této práce bylo zhodnotit vliv otvorů v protihlukových stěnách na akustickou situaci za stěnou v závislosti na typech a velikosti otvorů. Bylo provedeno měření hluku ve třech vybraných lokalitách pro tři různé typy ...
  • Studie dopravy na průtahu města Hostinné 

   Author: Vaněk Jan; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Malý Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Studie dopravy na průtahu města Hostinné" je posoudit současný stav silniční dopravy v centru města a dosud zpracované studie dopravy. Na základě této analýzy poté zpracovat směrový a profilový ...
  • Koncepce bezpečnosti silniční dopravy v obci Byšice 

   Author: Dostál Vojtěch; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Zárubová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Diplomová práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy v obci Byšice. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky za účelem zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti.
  • Studie odbočení tramvajové trati Modřany - Komořany 

   Author: Černý Martin; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Práce se zabývá návrhem pražské tramvajové trati Modřany - Komořany. Cílem bylo navrhnout několik variantních řešení trasování tramvajové trati včetně návrhu výškového vedení. Následně byly navrhnuté varianty vyhodnoceny ...
  • Návrh úprav náměstí Karla Kindla v Kladně 

   Author: Košut Petr; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Ibl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Náměstí Karla Kindla se nachází v severozápadní části města Kladna. V současnosti je náměstí řešené jako šestiramenná okružní křižovatka s nesymetrickým středovým ostrovem, na němž se nachází pomník obětem druhé světové ...
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v Horažďovicích 

   Author: Petr David; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Forman Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem této diplomové práce je analýza současné dopravní situace ve městě Horažďovice, která zahrnovala identifikaci problémových oblastí. Na jejím základě jsou navržena vhodná opatření, která provedou ke zvýšení ...
  • Preference veřejné hromadné dopravy v Českých Budějovicích 

   Author: Bursík David; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: FIlip Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato diplomová práce mapuje v Českých Budějovicích místa, kde dochází ke zdržení vozidel veřejné hromadné dopravy v důsledku vzniklých kongescí. Pro vybrané problémové místo navrhne opatření vedoucí k redukci hodnot zdržení. ...
  • Studie řešení dopravy v oblasti Ortenova náměstí v Praze Holešovicích 

   Author: Nehasil Karel; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předkládaná diplomová práce si klade za cíl analyzovat současnou organizaci dopravy v lokalitě Ortenova náměstí a v případě zjištěných nedostatků navrhnout nová doporučení k její reorganizaci za účelem dopravní, bezpečnostní ...
  • Studie úprav ulice Masarykova v Ústí nad Labem 

   Author: Šalda Petr; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Pejšová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem diplomové práce "Studie úprav ulice Masarykova v Ústí nad Labem" je analyzovat stávající stav, definovat dopravní problémy a navrhnou tomu odpovídající řešení, které by vedlo ke zklidnění dopravy a zvýšení ...
  • Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město 

   Author: Habalová Markéta; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Dvořák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město" je na základě podkladů vytvořit návrh organizace nového autobusového terminálu vedle železniční stanice Jihlava ...
  • Nízkokapacitní a poptávková doprava v PID 

   Author: Švasta Jakub; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Nízkokapacitní a poptávková doprava v PID" je popis konceptu nízkokapacitní poptávkové dopravy a nalezení možností jeho uplatnění v rámci systému Pražské integrované dopravy tak, aby jeho využití ...
  • Návrh opatření na úseku a křižovatkách ulice Žežická v Příbrami 

   Author: Fryc Leopold; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Návrh opatření na úseku a křižovatkách ulice Žežická v Příbrami" je analýza stávajícího stavu světelně řízené křižovatky ulic Žežická x Podbrdská x Karla Kryla, světelně řízené křižovatky u OC ...
  • Nehodovost na vybraných úsecích komunikací v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře 

   Author: Kácovský Jaroslav; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Nehodovost na vybraných úsecích komunikací v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře" je zhodnotit současný postup analýzy dopravní nehodovosti a nastínit nový vhodnější, který by vedl ke snížení ...
  • Koncepce cyklistické dopravy v širším regionu Plasko 

   Author: Dreherová Kateřina; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Koncepce cyklistické dopravy v širším regionu Plasko" je analýza současného stavu cyklistických komunikací ve vybraném okolí obce Plasy, nová koncepce a návrh lokálních řešení, které povedou ke ...
  • Návrh úprav části ulice Americká v Kladně 

   Author: Hruška Adam; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Fujan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce je zhodnotit současný stav řešeného úseku ulice Americká a na základě této analýzy navrhnout nové příčné uspořádání komunikace za účelem zklidnění dopravy.
  • Návrh opatření k minimalizaci hluku v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře 

   Author: Nedvěd Ondřej; Supervisor: Ládyš Libor; Opponent: Puš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Problematika hluku ze silniční dopravy v městské zástavbě je velmi často diskutovaným tématem. Hluk ve městech je možné řešit pomocí organizačních opatření nebo opatřeními stavebními. Diplomová práce navazuje na bakalářskou ...
  • Nehodovost na vybraných křižovatkách v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře 

   Author: Kecherová Kamila; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Dont Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Nehodovost na vybraných křižovatkách v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře" je zhodnotit současný postup při analýze smrtelných dopravních nehod. Současně ve spolupráci s ústavem aplikované ...
  • Studie prodloužení TT Radlická - Jinonice / Butovice 

   Author: Malinovský Petr; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-22)
   Diplomová práce "Studie prodloužení TT Radlická - Jinonice/Butovice" se zabývá možnostmi rozšíření tramvajové sítě hl. m. Prahy do oblasti Jinonic a Butovic prodloužením stávající TT Radlická. V práci je zhodnocena stávající ...