Now showing items 1-2 of 1

    increasing the speed line,safety of railway transport,modernization of infrastructure,security equipment,competitiveness,driving and travel times,investment costs (1)
    zvýšení traťové rychlosti,bezpečnost železničního provozu,modernizace infrastruktury,zabezpečovací zařízení,konkurenceschopnost,cestovní a jízdní doby,investiční náklady (1)