Now showing items 1-5 of 5

  • Detekce horkoběžnosti železničního dvojkolí 

   Author: Ksandr Lukáš; Supervisor: Přikryl Jan; Opponent: Borka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-26)
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, zabývající se bezkontaktním měřením teplotních polí ložiskových skříní jedoucích vlaků. Teplotní pole pak vyhodnocuje a zkoumá, zda jsou ložiska v pořádku, či nikoliv. V práci ...
  • Dopravní modely jako pomocné nástroje dopravního inženýra-případová studie 

   Author: Vítovec Jan; Supervisor: Přikryl Jan; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Efektivita dopravního signalizačního systému GLOSA pro konvenční a automatizovaná vozidla v inteligentním městě 

   Author: Hossam Anany; Supervisor: Přikryl Jan; Opponent: Grönberg Rebecca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce prezentuje studii mikrosimulace dopravy, která zkoumá stav techniky v řízení dopravy (GLOSA) pro vozidla v inteligentních městech. Simulace se provádějí za účelem analýzy vlivu na dopravní výkonnost, kdy více ...
  • Měření fronty vozidel pomocí videodetekce při rušivých vlivech prostředí 

   Author: Janouch Jiří; Supervisor: Přikryl Jan; Opponent: Kovář Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Ověření mikroskopických modelů dopravy na reálných dopravních datech 

   Author: Vaniš Miroslav; Supervisor: Přikryl Jan; Opponent: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   V této diplomové práci studujeme vybrané mikroskopické modely, které se snaží napodobit chování dopravního toku. V teoretické části představíme základní principy spojené s~těmito modely. Představíme skupinu hlavních ...