• Testování vybraných dopravních veličin pro jejich použití ke klasifikace 

   Autor: Pařízek Tomáš; Vedoucí práce: Nagy Ivan; Oponent práce: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření fronty vozidel pomocí videodetekce při rušivých vlivech prostředí 

   Autor: Janouch Jiří; Vedoucí práce: Přikryl Jan; Oponent práce: Kovář Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Přenosové jevy v mezní vrstvě leteckého profilu s vlivem povrchové drsnosti 

   Autor: Kuklová Jana; Vedoucí práce: Vítů Tomáš; Oponent práce: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Inicializace algoritmu pro bayesovský odhad modelu směsi komponent 

   Autor: Mlynářová Tereza; Vedoucí práce: Nagy Ivan; Oponent práce: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Dopravní modely jako pomocné nástroje dopravního inženýra-případová studie 

   Autor: Vítovec Jan; Vedoucí práce: Přikryl Jan; Oponent práce: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Časově frekvenční analýza hluku pohybujících se vozidel a její aplikace 

   Autor: Riegerová Renáta; Vedoucí práce: Vlček Miroslav; Oponent práce: Kraus František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Nová metoda identifikace nestacionárních signálů 

   Autor: Le Calloch Thibaut; Vedoucí práce: Vlček Miroslav; Oponent práce: Kraus František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Detekce horkoběžnosti železničního dvojkolí 

   Autor: Ksandr Lukáš; Vedoucí práce: Přikryl Jan; Oponent práce: Borka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-26)
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, zabývající se bezkontaktním měřením teplotních polí ložiskových skříní jedoucích vlaků. Teplotní pole pak vyhodnocuje a zkoumá, zda jsou ložiska v pořádku, či nikoliv. V práci ...
  • Ověření mikroskopických modelů dopravy na reálných dopravních datech 

   Autor: Vaniš Miroslav; Vedoucí práce: Přikryl Jan; Oponent práce: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   V této diplomové práci studujeme vybrané mikroskopické modely, které se snaží napodobit chování dopravního toku. V teoretické části představíme základní principy spojené s~těmito modely. Představíme skupinu hlavních ...
  • Analýza diskrétních nehodových dat 

   Autor: Skákalová Barbora; Vedoucí práce: Nagy Ivan; Oponent práce: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce se zabývá analýzou diskrétních nehodových dat dopravní nehodovosti silničních vozidel na uzemí hlavního města Prahy. Na naměřených diskrétních nehodových datech jsou provedeny úpravy a popsána práce s nimi při ...
  • Snížení doby jízdy v městské dopravní síti pomocí lokálního směrování 

   Autor: Maia Pereira André; Vedoucí práce: Přibyl Ondřej; Oponent práce: Dieckmann Claudia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   The thesis explores the concept of local level routing, where vehicles receive either travel times or route advice based on accurate short-term traffic conditions to reroute themselves throughout a network. We focus on ...
  • Efektivita dopravního signalizačního systému GLOSA pro konvenční a automatizovaná vozidla v inteligentním městě 

   Autor: Hossam Anany; Vedoucí práce: Přikryl Jan; Oponent práce: Grönberg Rebecca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce prezentuje studii mikrosimulace dopravy, která zkoumá stav techniky v řízení dopravy (GLOSA) pro vozidla v inteligentních městech. Simulace se provádějí za účelem analýzy vlivu na dopravní výkonnost, kdy více ...