• KOMUNITNÍ BYDLENÍ V KARLÍNĚ 

      Autor: El Hamoui Mona; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
      Předmětem diplomové práce je nalezení formy komunitního, neboli cohousingového bydlení v kontextu města. Cílem je vytvořit bydlení, které odpovídá dnešním standardům, ale které bude zároveň umožňovat kvalitní sousedské ...