• OBNOVA PRŮMYSLEM DEVASTOVANÝCH PLOCH VNITŘNÍ OSTRAVY 

      Autor: Garbová Kristina; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šrom Ivan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
      Tématem diplomové práce je revitalizace uzavřených areálů dolu Terezie a dolu Trojice a prostoru haldy Ema v Ostravě. Práce se zabývá nalezením funkční náplně těchto areálů a zpracovává jejich urbanistické řešení. Součástí ...