• OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ SOUBOR LETNÁ 

      Autor: Kubánek Jan; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Cajthamlová Markéta
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
      Práce je zaměřena na návrh souboru administrativních budov v Praze Bubenči. Hlavním cílem je prověření možnosti zapojení staré vilové zástavby do nově vzniklé architektury.