Now showing items 1-1 of 1

  • DELTA TACHOV - REVITALIZACE TOVÁRNÍHO AREÁLU 

   Author: Janů Štěpán; Supervisor: Kraus David; Opponent: Vavřík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací továrního areálu v intravilánu okresního města. Cílem návrhu bylo nalezení vhodného stavebního programu a adekvátního architektonického řešení daného areálu. V navrhovaném řešení bylo ...