Now showing items 1-20 of 26

  • BARRANDOV 

   Author: Aulíková Markéta; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Návrh se zaměřuje na propojení separovaného barrandovského ostrohu s městem a přírodou v něm. Budova galerie představuje bránu do města a současně most překonávající urbanistické bariéry.
  • BYDLENÍ V BÝVALÉM PIVOVARU 

   Author: Bayerová Veronika; Supervisor: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • CENTRUM BYDLENÍ SENIORŮ 

   Author: Egor Danilenko; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Jedním z cílů práce je navrhnout domov s pečovatelskou službou v Karlíně tak, aby objekt zapadal do stávající zástavby a byl pro budoucí obyvatele pohodlný a příjemný tím, že bude vytvářet prostředí, na které si oni zvykli. ...
  • CENTRUM UMĚNÍ, FAVIGNOLA 

   Author: Bojadžjan Anait; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Zadání projektu je návrh centra umění vesnice Favignola na ostrovu Favignana u Sicílie, v Itálii. Program vychází se zadání soutěže Art Prison, vypsané YAC (Young Architects Competitions) ve spolupráci s obcí Favignana a ...
  • CENTRUM VOLNÉHO ČASU, PRAHA 

   Author: Obračajová Petra; Supervisor: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • DOSTAVBA A REKONSTRUKCE OBECNÍHO DVORA V PRAZE 

   Author: Bílá Markéta; Supervisor: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • EKOFARMA S UBYTOVÁNÍM HOSTŮ DOPLNĚNÁ O VZDĚLÁVACÍ EKOLOGICKÉ CENTRUM U PARDUBIC 

   Author: Hančlová Kamila; Supervisor: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • EKOLOGICKÉ STARTOVACÍ BYDLENÍ V OLOMOUCI 

   Author: Bomberová Eva; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tématem diplomové práce je startovací (sociální) bydlení v Olomouci. Jedná se o nárožní proluku bloku v širším centru města, která je vhodná pro podporované bydlení, zejména pro dostupnost všech služeb. Nárožní dům blok ...
  • EKOLOGICKÉ STARTOVACÍ BYDLENÍ V OLOMOUCI 

   Author: Svitáčková Jana; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Navrhuji ekologické startovací bydlení v širším centru města Olomouce, které doplňuje nároží stávajícího městského bloku. Byty jsou určeny zejména pro mladé rodiny, jednotlivce a seniory. Součástí návrhu je také zkvalitnění ...
  • KOMUNITNÍ CENTRUM, ČIERNE NAD TOPĹOU 

   Author: Mihalčinová Miroslava; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práca sa zameriava na riešenie problému nefunkčného, resp. neexistujúceho centra obce Čierne nad Topľou. V projekte sa zameriavam na vytvorenie funkčného priestoru nielen pre občanov obce, ale aj pre návštevníkov. V návrhu ...
  • KONVERZE MALINOVSKÉHO KASÁREN V KOŠICÍCH 

   Author: Daniela Lukáčová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem diplomové práce je konverze areálu bývalých vojenských kasáren v Košicích na Slovensku. Součástí práce jsou analýzy stávajícího areálu, návrh prostorových změn, komunikačních změn a definování funkčního využití. ...
  • LIPNO 2020 

   Author: Fischerová Jana; Supervisor: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • LOM HRADIŠŤSKÝ VRCH 

   Author: Chmel Tomáš; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem projektu revitalizace čedičového lomu a regenerace prostoru je připravit lom pro celoroční využití - za použití minimálních prostředků a při respektování přírodního charakteru místa. Autor zamýšlí vytvořit patřičné ...
  • MĚSTSKÝ OBYTNÝ BLOK V NOVÉ LOKALITĚ V PREŠOVĚ 

   Author: Lukáč Anton; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cieľom práce je návrh novej lokality v Prešove, ktorá bude slúžiť obyvateľom a jej návštevníkom. V lokalite bude vybrané vhodné miesto, kde navrhnem nový mestský obytný blok.
  • MĚSTSKÝ OBYTNÝ SOUBOR 

   Author: Lukeš Jiří; Supervisor: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ ROZVOJE MĚSTA VYŠKOV V NÁVAZNOSTI NA JEHO HISTORICKÉ CENTRUM A NÁVRH POLYFUNKČNÍHO DOMU/BLOKU 

   Author: Derka Jan; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Zadáním diplomové práce bylo navrhnout nárožní polyfunkční dům na parcele u západního vjezdu na náměstí Tomáše Garrigue Masaryka ve Vyškově a navrhnout novou urbánní strukturu v jeho bezprostředním okolí. Součástí práce ...
  • NOVÁ PETROVA BOUDA 

   Author: Klofáč Miroslav; Supervisor: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • NOVÉ FORMY BYDLENÍ (COHOUSING) PRAHA - ÚHOLIČKY 

   Author: Fojtů Eva; Supervisor: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA 

   Author: Adam Černohouz; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Návrh nového Komunitního centra včetně jeho vztahu na bezprostřední okolí pozemku či parku. Vybudování nových prostor pro naplňování lepších plánů komunity v rámci soukromé i veřejné správy.
  • NOVOSTAVBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V LITOMYŠLI 

   Author: Kodl Libor; Supervisor: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)