Now showing items 1-1 of 1

  • KOMUNITNÍ CENTRUM, ČIERNE NAD TOPĹOU 

   Author: Mihalčinová Miroslava; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práca sa zameriava na riešenie problému nefunkčného, resp. neexistujúceho centra obce Čierne nad Topľou. V projekte sa zameriavam na vytvorenie funkčného priestoru nielen pre občanov obce, ale aj pre návštevníkov. V návrhu ...