Now showing items 1-1 of 1

    • PRAHA 10, KRYMSKÁ, DOSTAVBA DOMOVNÍHO BLOKU 

      Author: Čepeláková Simona; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
      Projekt řeší doplnění urbanistické struktury v nezastavěné ploše vymezené ulicemi Krymská, Kodaňská, Moskevská a stávající zástavbou. Navržena je polyfunkční zástavba se zastoupením různých velikostních kategorií bytů a ...