• Základní škola, Hanspaulka 

      Autor: Eöllősová Eva; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Vít Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
      Základní škola na Hanspaulce je navržena pro 300 žáků. Součástí budovy jsou také školní jídelna, knihovna, tělocvična a venkovní sportovní hřiště, které budou sloužit jak žákům, tak obyvatelům čtvrti.