• Bytový dům 

      Autor: Dangová Daniela; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Pappová Magda
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
      Předmětem bakalářské práce je bytový dům, který se nachází v Praze 6 na Hanspaulce. S ohledem na charakter místa byla i koncipována navržená budova. Jelikož se jedná o velmi lukrativní čtvrť s charakteristickou funkcionalistickou ...