• (Nejen) Bydlení v Úvalech 

      Autor: Baše Daniel; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Oberstein Ivo
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-17)
      Solitérní liniový bytový dům je situován do areálu brownfieldu, bývalého cukrovaru v Úvalech. Dům je pavlačový, s otevřenými schodišti a dvěma výtahy. Je navržen z prefabrikovaných železobetonových panelů. Kromě bytů se v ...