Recently added

Now showing items 1-20 of 118

  • Bydlení v centru Prahy 

   Author: Žák Viktor; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Šmelhaus Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   NÁVRH SEDMIPODLAŽNÍHO BYTOVÉHO DOMU V PRAZE NA NOVÉM MĚSTĚ. DOKONČENÍ ZÁSTAVBY NA ROHU ULIC KLIMENTSKÁ A NOVÉ MLÝNY.
  • Objekt restaurace a ubytování, Kořenov 

   Author: Zajíčková Petra; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Obenaus Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Navrženým objektem je objekt restaurace a ubytování, který je součástí souboru staveb navržených při revitalizaci nádražního prostoru v Kořenově. Budova je rozdělena do tří částí - vstupní prostor s konferenční místností, ...
  • Bydlení v centru Prahy 

   Author: Vršková Anna; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Šmelhaus Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Návrh bytového domu typu townhouse v ulici Klimentská v Praze 1. Objekt reaguje na sousedící památný strom a společně s ním zakončuje jihovýchodní cíp městského bloku vymezeného ulicemi Klimentská, Nové Mlýny, Lannova a ...
  • Dům u kláštera, Žatec 

   Author: Vitásek Šimon; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Vaníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Hlavní myšlenkou projektu je regenerace jednoho z bloků Pražského předměstí v Žatci. Dům uzavírá klášterní zahradu, nabízí celkem 24 bytů a další funkce v parteru. Dům je podsklepen 2 patry podzemních garáží. Je v přímém ...
  • Hotel, Strakonice 

   Author: Harlenderová Eva; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Benda David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Projekt zpracovává objekt hotelu, který je situován v centru města Strakonice v proluce mezi dvěma ulicemi. Hlavním konceptem hotelu je vizuální spojení dvou menších objektů, které přispívají k rozložení velké hmoty ...
  • Hudební a divadelní inkubátor, Kolín 

   Author: Vlach Filip; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tématem této práce je navrhnout novostavbu multifunkčního sálu do historického prostředí paátkové rezervace města Kolín.
  • Sportovně relaxační centrum, Žatec 

   Author: Zörklerová Monika; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Vaníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Navržené sportovní centrum je situováno v části města Žatce zvaném Pražské předměstí. Navrhovaná funkce objektu je sportovní centrum doplněné o relaxační provozy. Objekt je součástí přestavby části bloku.
  • Komunitní centrum, Kořenov 

   Author: Grísová Barbora; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Hladký Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cieľom projektu je priviesť ľudí späť do malých horských mestečiek na severe Českej republiky a inšpirovať ich, aby prišli vlakom a malým staniciam sa vrátila ich zašlá sláva. Parcela sa nachádza v areáli železničnej stanice ...
  • Bytový dům, Strakonice, Velké náměstí 

   Author: Hanuš Martin; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Polák Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Stavba se nachází v proluce se Strakonicích, která propojuje Velké náměstí s ulicí Kochana z Prachové. Úkolem projektu bylo vnést opět život do tohoto prostředí pod náměstím. Nově navržený objekt svým tvarovým pojetím ...
  • Polyfunkční dům, Strakonice, Velké náměstí 

   Author: Kahraman Esma Birhan; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Vomastek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Navrhuji polyfunkční dům s komerčními prostory, kavárnou, zlatnictvím, velkoobchodem pro šperky, byty a garážemi v centru Strakonic. Snahou je propojit Velké náměstí s jižní ulici Kochana z Prachové a oživit ulici Kochana ...
  • Administrativní budova, Praha - Krč 

   Author: Kubišová Eliška; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Jiran Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Nájemní administrativí budova. V parteru se nachází retail, 2 - 7 NP je open space a ve třech podzemních parech se nachzáí hromadné garáže.
  • Vinařství, Olbramovice 

   Author: Rain Tomáš; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Šmelhaus Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Projekt středně velkého vinařství na Moravě s výrobou vína a degustačními prostory pro návštěvníky. Objekt je zasazen do vinic pod svahem vrchu Leskoun za Olbramovicemi u Moravského Krumlova.
  • Lázně 

   Author: Linhartová Šárka; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Šmelhaus Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Lázeňský objekt s různými procedůrami nacházející se na horách. Dřevostavba s rámovou konstrukcí.
  • Bydlení v centru Prahy 

   Author: Strnadel Tomáš; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Šmelhaus Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem projektu bylo doplnit nábřežní linii Vltavy a zároveň vhodně reagovat na zbytek historické zástavby okolo. Hlavní obytnou funkci v menší míře doplnila funkce komerční v parteru budovy a také občanská ve formě ...
  • Polyfunkční budovy, Strakonice 

   Author: Mňačko Daniel; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Němec Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem studie bylo vyplnění neutěšeného zpustlého prostoru vedle areálu Městského pivovaru ve Strakonicích a současného vyřešení obecních problémů s nedostatkem kanceláří a parkovacích míst v co nejflexibilnější formě.
  • Knihovna, Žatec 

   Author: Tesková Sylvie; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Vaníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Navrhovaným objektem je městská knihovna v Žatci. Stavba se nachází na Pražském předměstí nedaleko historického centra města. Předmětem řešení bylo nároží bloku sousedícího s klášterní zahradou.
  • Základní umělecká škola, Žatec 

   Author: Hanzlíková Veronika; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Vaníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Základní umělecká škola se nachází v Žatci nedaleko historického centra města v části zvané Pražské předměstí.
  • Administrativní budova v centru Prahy 

   Author: Klapač Vojtěch; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Šmelhaus Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Revoluční 30 je polyfunkční objekt formálně ukončující ulici revoluční a stávající blokovou strukturu v centru hlavního města Prahy. Funkční využití objektu je administrativa, komerce a pohostinství. Objekt se skládá ze ...
  • Návštěvnické centrum Josefov 

   Author: Rissová Kateřina; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Rydlo Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Navrhuji návštěvnické centrum, které doplňuje opevnění pevnosti v místě bývalé brány. Symetricky umístěné budovy slouží jako informační centrum s výstavním sálem a výukové centrum.
  • Obytný soubor, Strakonice 

   Author: Horáková Tereza; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Voráček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Smyslem úkolu je dostavba proluky na Velkém náměstí a zároveň ponechat propojení mezi náměstím a brownfieldem. Oživení dnes již nefungujícího náměstí ve Strakonicích.